ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน
11 ม.ค. 60 03:02 น. 376 ครั้ง
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๐ ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ ๔ การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษาชุมชนสันติสุข  ณ โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดย นายสุรินทร์ สุริยวงศ์ นายอำเภอจะนะ ประธานในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ มี ข้าราชการ ครู นักเรียน และชาวบ้านรอบสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประมาณ ๑๐๐ คน