ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะลงพื้นที่เยี่ยมเยียน สร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนสันติวิทย์
21 ธ.ค. 65 15:38 น. 197 ครั้ง
Admin Chana
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ นายจิตรกร คานิยอ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทย์ คณะครู โรงเรียนสันติวิทย์ นายมังโสด หมะเตะ ประธานมูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้าบ้านสันติวิทย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ร่วมต้อนรับนางสาวเจริญวรรณ หนูนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่5 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค5 และนางสาวชนภรณ์ อือตระกูล ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน สร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนสันติวิทย์ ซึ่งประสบเหตุอุทกภัย ภายหลังจากเหตุการณ์ฝนตกหนักในบริเวณภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงในทะเลอ่าวไทย ณ โรงเรียนสันติวิทย์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา