ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานในการประชุมบุคลากรภายในสำนักงานฯ
16 ธ.ค. 65 14:46 น. 160 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.  นายอุทิศ อมรมณี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานในการประชุมบุคลากรภายในสำนักงานฯ เพื่อชี้แจงข้อราชการ และรวมวางแผนงาน ทบทวน ปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อนงานของสำนักงานฯ เพื่อให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมรับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย