ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เข้าร่วมพิธีลงเสาเอกอาคารเรียนตาดีกาบ้านโคกม้า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
9 ธ.ค. 65 12:05 น. 258 ครั้ง
Admin Chana
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น.นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เข้าร่วมพิธีลงเสาเอกอาคารเรียนตาดีกาบ้านโคกม้า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมี นายฮาหรน หมันหลอ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา นายอีเซ๊ะ สะมะลาเตะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นายลาเต๊ะ สะมะลาเต๊ะ อิหม่ามมัสยิดบ้านโคกม้า นายอิสมาแอล หมินหวัง ผู้จัดการโรงเรียนเสงธรรมวิทยามูลนิธิ นายตอฝา ชูมุง โต๊ะครูสถาบันปอเนาะตรบียาตุลอิสลามีย๊ะ และชาวบ้านในชุมชนบ้านโคกม้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ มัสยิดดารุลอามาน (บ้านโคกม้า) หมู่ที่8 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา