ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
7 ธ.ค. 65 10:52 น. 228 ครั้ง
Admin Chana
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ตามที่อำเภอจะนะได้มีการกำหนดให้ประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยมี ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอจะนะ