ดร.สุกรี แวมูซอ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาสร้างสุขชายแดนภาคใต้ “วาบูลันเกมส์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
3 ธ.ค. 65 16:38 น. 31 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาสร้างสุขชายแดนภาคใต้ “วาบูลันเกมส์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทวี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

.

ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา กล่าวในพิธีว่า การกีฬานับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และมีทักษะที่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆได้การเป็นนักกีฬาที่ดี จะต้องหมั่นฝึกฝน มีความมานะพยายามอยู่เสมอถึงจะเป็นผู้ชนะได้แต่ชนะในที่นี้ ควรหมายถึง ชนะใจตัวเอง ชนะใจคู่แข่งขัน และชนะใจคนดู ถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ชนะที่แท้จริง อีกทั้งการแข่งขันกีฬาเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และให้มีการพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย สำนึกความเป็นไทยและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติในอนาคต

.

การแข่งขันมหกรรมกีฬาสร้างสุขชายแดนภาคใต้ “วาบูลันเกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 มีเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี ครู นักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ และผู้สอน ผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ตัวแทนนักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 16 ปี จากอำเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี เข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมการแข่งขัน โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาทวีภาพ : นูรีดา มัยเซ็ง พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

ภาพ / ข่าว : ปรัชญา รุ่งเรือง พนักงานประชาสัมพันธ์ 


ข่าวจาก: facebook