นายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานตรวจสอบความพร้อมในการขออนุญาตจัดตั้งของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) รียาฎุลอูลูม
2 ธ.ค. 65 17:15 น. 25 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจาก ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการลงพื้นที่พร้อมด้วย นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการขออนุญาตจัดตั้งของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) รียาฎุลอูลูม ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาภาพ/ข่าว​ : ภาณุ​พงศ์​ จัง​ศิริ​วัฒนา​ พนักงาน​ปฏิบัติการ​ด้าน​คอม​พิวเตอร์


ข่าวจาก: facebook