ดร.สุกรี แวมูซอ ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าพบปะและมอบกระเช้าแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. วัน เดชพิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2 ธ.ค. 65 16:11 น. 50 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าพบปะและมอบกระเช้าแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. วัน เดชพิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานและสร้างเครือข่ายงานด้านวิชาการทางการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


ข่าวจาก: facebook