นายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
2 ธ.ค. 65 16:59 น. 20 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจาก ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดตามโครงการขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ณ ห้องสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา     


ข่าวจาก: facebook