ผอ.สช.อ.จะนะ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรภายในสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ
2 ธ.ค. 65 13:48 น. 127 ครั้ง
Admin Chana
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.
นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผอ.สช.อ.จะนะ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรภายในสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เพื่อกำกับ ติดตาม และร่วมวางแผนการดำเนินงานภายในหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ