ผอ.สช.อ.จะนะ เข้าร่วมโครงการกินน้ำชายามเช้า-กินข้าวยำสัญจร และเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
1 ธ.ค. 65 12:57 น. 169 ครั้ง
Admin Chana
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น.
นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผอ.สช.อ.จะนะ เข้าร่วมโครงการกินน้ำชายามเช้า-กินข้าวยำสัญจร ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และเวลา 09.00 น. และเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม เป็นเจ้าภาพ