สช.จังหวัดสงขลา จัดการประชุมสร้างการรับรู้งานการเงินและพัสดุ สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ
1 ธ.ค. 65 11:42 น. 47 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดการประชุมสร้างการรับรู้งานการเงินและพัสดุ สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ซึ่งมี นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ เจ้าหน้าที่งานบริหารการเงินและสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ สช.อำเภอที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินเงินอุดหนุนแต่ละประเภท โดยมี ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook