ดร.สุกรี แวมูซอ ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าคารวะและมอบกระเช้าแก่นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา
1 ธ.ค. 65 10:40 น. 31 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอับดุลร่อซ้าก จิงู ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา เข้าคารวะและมอบกระเช้าแก่นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานและสร้างเครือข่ายในการดำเนินงาน ณ มัสยิดประจำจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook