ดร.สุกรี แวมูซอ ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565
30 พ.ย. 65 17:11 น. 22 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งมี เจ้าหน้าที่กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีนายมณฑล ภาคสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ และนายประเสริฐ แก้วเพ็ชร เป็นประธานการประชุมฯและประธานอนุกรรมการ ณ ห้องกลางชล โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี


ข่าวจาก: facebook