ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ในการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้ง และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ
29 พ.ย. 65 15:00 น. 171 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายอุทิศ อมรมณี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ได้รับมอบหมายจาก ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ในการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้ง และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ ประเภท ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันปอเนาะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพมาตรฐาน และเป็นบัจจุบัน  ณ ม.1 ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา