ดร.สุกรี แวมูซอ ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสงขลา
29 พ.ย. 65 14:20 น. 28 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาร่วมเป็นคณะอนุกรรมการประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมเก้าเส้ง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา โดยมี นายนิพนธ์ พรหมเมศร์ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม


ข่าวจาก: facebook