ประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันวอลเลย์บอลมหกรรมกีฬาสีสร้างสุข ชายแดนใต้(นราธิวาส ยะลา ปัตตานีและ4 อำเภอของสงขลา)" วาบูลันเกมส์" ครั้งที่1 ประจำปี 2565 คัดเลือกระดับอำเภอ
23 พ.ย. 65 16:29 น. 180 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 14.00 น.) นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา เป็นประธานในการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันวอลเลย์บอลมหกรรมกีฬาสีสร้างสุข ชายแดนใต้(นราธิวาส ยะลา ปัตตานีและ4 อำเภอของสงขลา)" วาบูลันเกมส์" ครั้งที่1 ประจำปี 2565 คัดเลือกระดับอำเภอ โดยมีโรงเรียนเอกชนในสังกัดและศูนย์ฯ(ตาดีกา) เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา