นายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ.2566
23 พ.ย. 65 15:03 น. 11 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  เข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดงานวันครูครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี ดร.ชนภรณ์ อือตระกูล ศึกษาธิการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเก้าเส้ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา 


ข่าวจาก: facebook