รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ สช.อ.จะนะ
21 พ.ย. 65 19:22 น. 60 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ สช.อ.จะนะ เพื่อกำกับติดตามหารือข้อราชการอื่นๆ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ