คณะผู้บริหาร สช.จ.สงขลา ร่วมต้อนรับนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา และร่วมติดตามคณะในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนและมอบนโยบายผู้บริหารโรงเรียนแจ้งวิทยา
21 พ.ย. 65 16:08 น. 15 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา และร่วมติดตามคณะในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนและมอบนโยบายผู้บริหารโรงเรียนแจ้งวิทยา ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาภาพ : ภานุพงศ์ จังศิริวัฒนา พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์


ข่าวจาก: facebook