ดร.สุกรี แวมูซอ ผอ.สช.จ.สงขลา มอบกระเช้าและเข้าคารวะ เพื่อรายงานตัวต่อนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
21 พ.ย. 65 15:35 น. 38 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบกระเช้าและเข้าคารวะ เพื่อรายงานตัวต่อนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook