ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (กศจ.สงขลา) ครั้งที่ 13/2565
21 พ.ย. 65 09:59 น. 24 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (กศจ.สงขลา) ครั้งที่ 13/2565 มีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทางการศึกษาหรือผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม โดยมีนายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเก้าเส้ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา 


ข่าวจาก: facebook