ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย เข้าเยี่ยม เป็นขวัญ และกำลังใจ แก่คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร
10 พ.ย. 65 13:21 น. 151 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.นายอุทิศ อมรมณี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ได้เข้าเยี่ยม เป็นขวัญ และกำลังใจ แก่คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ณ โรงเรียนศาสน์มุสลิมวิทยา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา