ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย เป็นประธานในการประชุมบุคลากรภายในสำนักงานฯ
7 พ.ย. 65 20:28 น. 62 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย เป็นประธานในการประชุมบุคลากรภายในสำนักงานฯ เพื่อกำกับ ติดตาม และร่วมวางแผนการดำเนินงานของสำนักงานฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย