รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธีมอบป้ายศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2 พ.ย. 65 20:09 น. 113 ครั้ง
Admin Chana
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบป้ายศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา อำเภอจะนะ ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมตามนโยบาย พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่มีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาไทยได้ขับเคลื่อนให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้