ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานในการมอบป้ายศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2 พ.ย. 65 11:35 น. 45 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายอุทิศ อมรมณี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานในการมอบป้ายศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อมอบให้โรงเรียนนำร่อง คือ โรงเรียนศาสน์มุสลิมวิทยา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย