นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผอ.สช.อ.เทพา)ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
1 พ.ย. 65 15:42 น. 107 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพ ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพ