นายหั้ว ศรีสุด  ผอ.สช.อ.นาทวี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.อ.จะนะ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมอาคารเรียน ห้องเรียน โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ
29 ก.ย. 65 16:09 น. 105 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 29/9/65 เวลา 10.00 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประธานกรรมการ ตามคำสั่งจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายหั้ว ศรีสุด  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่ง ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมอาคารเรียน ห้องเรียน  เพื่อประกอบการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา