ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศ และติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลท่าพระยา
27 ก.ย. 65 20:38 น. 34 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 27 กันยายน 2565 นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลท่าพระยา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน (ขอเพิ่มอาคารเรียน ห้องเรียนและอาคารประกอบ) ในการขยายชั้นเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.1-ป.6)  รวมทั้งนิเทศ ติดตาม การดำเนินการด้านงบประมาณของโรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลท่าพระยา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา