นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี รักษาการผอ.สช.อ.จะนะ เข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
22 ก.ย. 65 17:14 น. 123 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยนายอับดลรอหมาน สอมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี