ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "อิตีซอมเกมส์" ครั้งที่ 14
21 ก.ย. 65 13:15 น. 54 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 21 กันยายน 2565 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "อิตีซอมเกมส์" ครั้งที่ 14 เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความสนใจในการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาตลอดจนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งในการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 6 ประเภท คือฟุตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล ตะกร้อ เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน โดยมีนายสิทธิชัย เทพภูษา นายอำเภอเทพา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา