นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี รักษาการในตำแหน่งผอ.สช.อ.จะนะ เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายใน "ศาสนบำรุงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2565
16 ก.ย. 65 15:08 น. 83 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายใน "ศาสนบำรุงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนศาสนบำรุง ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา     ภาพ : อับดนเล๊าะ  สอมัน  ข่าว: สุชาติ ซิรยานนท์