สช.อ.เทพาร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนเอกชนอำเภอเทพา ประชุมหารือวางแผนมติพัฒนาโรงเรียนเอกชนในด้านการส่งเสริมพัฒนาครู ด้านส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน ด้านการจัดงานกิจกรรมร่วมกันในอนาคต กับวิทยาลัยชุมชนสงขลา
12 ก.ย. 65 16:31 น. 124 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 12 กันยายน 2565 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนเอกชนอำเภอเทพา ได้ประชุมหารือวางแผนมติพัฒนาโรงเรียนเอกชนในด้านการส่งเสริมพัฒนาครู ด้านส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน ด้านการจัดงานกิจกรรมร่วมกันในอนาคต กับวิทยาลัยชุมชนสงขลา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา