นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผอ.สช.เทพา ร่วมเป็นกรรมการสอบคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 39 ในพื้นที่อำเภอเทพา
9 ก.ย. 65 15:26 น. 121 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 9 กันยายน 2565 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ร่วมเป็นกรรมการสอบคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 39 ในพื้นที่อำเภอเทพา เพื่อให้เยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมกาเหว่า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา