พิธีแสดงความยินดี ผอ.สมคิด เจ้ยชุม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล
17 พ.ย. 60 02:22 น. 359 ครั้ง
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มีผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างหน่วยงานการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกในพิธีเลี้ยงส่งผู้อำนวยการ ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประมาณ ๕๐ คน ต่อจากนั้นทั้งคณะได้เดินทางไปส่ง นายสมคิด เจ้ยชุม เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล โดย สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลจัดพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติ ณ สตาลินรีสอร์ท อ.เมือง จ.สตูล มีผู้บริหาร ผู้แทนส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาจังหวัดสงขลา จังหวัดสตูลและจังหวัดพัทลุง ร่วมให้การต้อนรับในพิธีครั้งนี้ประมาณ ๓๐๐ คน