นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.อ.จะนะ เข้าร่วมกิจกรรมน้ำชายามเช้า-กินข้าวยำสัญจร ณ โรงเรียนสุทธิ์รักษ์
8 ก.ย. 65 15:56 น. 76 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 07.30 น. นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เข้าร่วมกิจกรรมน้ำชายามเช้า - กินข้าวยำสัญจร ณ โรงเรียนสุทธิ์รักษ์ อ.จะนะ จ.สงขลา ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่อำเภอจะนะ   ภาพ/ข่าว : สุชาติ ซิรยานนท์