นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะแบบอย่างที่ดีระดับจังหวัดชายแดนใต้
4 ก.ย. 65 19:41 น. 16 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 4 กันยายน 2565
นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะแบบอย่างที่ดีระดับจังหวัดชายแดนใต้ ตามที่ศูนย์ขับเคลือนการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ได้มอบหมายให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ดำเนินการคัดเลือกศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะแบบอย่างที่ดี ระดับจังหวัด เรียบร้อยแล้วนั้น ซึ่งศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) นูรุดดีน (บ้านล่องควน) อ.สะบ้าย้อย ได้รับรางวัลที่1 ในระดับจังหวัดสงขลา ได้เป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัดชายแดนใต้ต่อไป ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) นูรุดดีน (บ้านล่องควน) อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา