นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบันศึกษาปอเนาะสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย” รุ่นที่2
25 ส.ค. 65 17:28 น. 177 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบันศึกษาปอเนาะสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย”  รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันศึกษาปอเนาะ สามารถเข้าใช้งานงานระบบ Single Sign – on (SSO) และระบบสารสนเทศการสอนศาสนาอิสลามเอกชน (PEIS) เพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีให้แก่ โต๊ะครู และผู้สอน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย