พิธีเปิดกิจกรรมติวเตอร์นักเรียนโรงเรียนเอกชนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี ๒๕๖๐
9 ม.ค. 60 05:52 น. 311 ครั้ง
วันนี้ (๙ มกราคม ๒๕๖๐) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมติวเตอร์แนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประธานเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ณโรงแรมพาวิลเลี่ยน อ.เมือง จ.สงขลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ -๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ มีครูและนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๖๕๐ คน