สช.จ.สงขลา จัดประชุมเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำเดือนสิงหาคม 2565
19 ส.ค. 65 14:04 น. 62 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อชี้แจง กำกับติดตามการดำเนินงานของกลุ่มงาน โดยหัวหน้ากลุ่มได้รายงานความคืบหน้าและปัญหาของการดำเนินงาน อีกทั้งวางแนวทางการสรุปการดำเนินงาน โครงการ การเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook