นายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี SPN Sport Game ครั้งที่ 4 โรงเรียนศรีปัญญานุรักษ์
20 ส.ค. 65 15:00 น. 27 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น.นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี SPN Sport Game ครั้งที่ 4 โรงเรียนศรีปัญญานุรักษ์ ซึ่งมีหัวหน้ากลุ่มงานและผู้แทนร่วมในพิธี ณ ยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีนายกัมปนาท ศรีปาน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศรีปัญญานุรักษ์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัถตุประสงค์การจัดกิจกรรม


ข่าวจาก: facebook