นายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการใจตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
20 ส.ค. 65 15:11 น. 94 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น.นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลารับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดขึ้นโดยโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม อำเภอนาทวี ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยมีนายมูหัมหมัดเผาซี ขะเด ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม


ข่าวจาก: facebook