สช.จ.สงขลา จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนทัศน์และเสริมสร้างบทบาทในการกำกับดูแลการศึกษาเอกชน (OD สช.)
24 ส.ค. 65 12:15 น. 79 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนทัศน์และเสริมสร้างบทบาทในการกำกับดูแลการศึกษาเอกชน (OD สช.) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2565 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ สช.อำเภอเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ และเจ้าหน้าที่ สช.จังหวัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook