นายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มเเข็งเเละความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
22 ส.ค. 65 11:18 น. 78 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มเเข็งเเละความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของสถานศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายเเดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยกระบวนการลูกเสือ รุ่นที่ 2 โดยมีนายวาฟิก เปาะเตะเตะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอศรีสาคร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

.

พร้อมนี้นายมูฮันมัด ดือราแม มอบหมายให้ นางสาวมูนาดา หมัดอะด้ำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายอิดรีส สลาหลง พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา และนางสาวเเวยะห์ อิสมาเเอ พนักงานวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ให้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการเสริมสร้างความเข้มเเข็งเเละความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของสถานศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายเเดนภาคใต้ กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยกระบวนการลูกเสือ จำนวน 3 รุ่น จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส


ข่าวจาก: facebook