นายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการใจตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (กศจ.สงขลา) ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)
25 ส.ค. 65 14:36 น. 87 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (กศจ.สงขลา) ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม 


ข่าวจาก: facebook