การประชุมการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปี ๒๕๖๐
14 พ.ย. 60 03:16 น. 173 ครั้ง
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายอาคม  สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มีนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา นายกสมาคมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดสงขลา นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดสงขลา ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมประมาณ ๒๐ คน