นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.อ.จะนะ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้าในสถานศึกษานำร่อง
11 ส.ค. 65 14:51 น. 72 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้าในสถานศึกษานำร่อง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณโรงเรียนสันติวิทย์ อ.จะนะ จ.สงขลา