นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.อ.จะนะ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะแบบอย่างที่ดี
10 ส.ค. 65 16:27 น. 39 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.อ.จะนะ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฝ่ายประเมินคัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะแบบอย่างที่ดีในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระดับจังหวัด) ตามประกาศศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานกรรมการฝ่ายประเมินคัดเลือก ณ สถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดตะห์ฟีซุลกุรอานนูรุลอิห์ซาน ต.บ้านนาอ.จะนะ จ.สงขลา