เจ้าหน้าที่ สช.อ.จะนะ เข้าร่วมรับเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนสุทธิ์รักษ์ ประจำปีการศึกษา 2565
10 ส.ค. 65 16:20 น. 92 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี รักษาการในตำแหน่งผอ.สช.อ.จะนะ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนสุทธิ์รักษ์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ สนามกีฬาโรงเรียนสุทธิ์รักษ์ อ.จะนะ จ.สงขลา