นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อยและบุคลากรในหน่วยงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน
9 ส.ค. 65 15:24 น. 92 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย และบุคลากรในหน่วยงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "SARDMUSLIM GAMES 8th" ณ สนามโรงเรียนศาสน์มุสลิมวิทยา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โดยมี นายอับดลรอซะ รามันเจะ ผอ.โรงเรียนศาสน์มุสลิมวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี เสริมสร้างความสามัคคี การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และปลูกฝังให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด